Přejít na menu Přejít na obsah

Události okolo kapely zakázanÝovoce a vyjádření členů kapely

3. 1. 2016

Redakce Magazín

YARIS

od r. 2005 baskytara, zpěv, produkční, booking a autor/ spoluzakladatel kapely zakázanÝovoce

Na konci roku 2013 z rodinných důvodů a na svoji žádost odchází spoluzakladatel a člen kapely zakázanÝovoce Štěpán Soukup (Mejdlo). Před odchodem Štěpána vzniká mezi členy kapely, kterými byli Jan Kinšt (Pišto), František Jeništa (Franc), manažer kapely Richard Harušťák (Harri), Štěpán Soukup a já (Yaris), ústní dohoda o tom, že pokud se bude chtít Štěpán, jakožto spoluzakladatel a autor několika ústředních hitů do kapely vrátit, bude mu to umožněno. V prosinci 2013 probíhá první konkurz na nového kytaristu, kde je vybrán Honza Vágner. Ten si však vstup do kapely rozmýšlí, takže se rozbíhá další výběr. Během druhého konkurzu dostávám na poslední chvíli od Zdeňka Suchého kontakt na, v té době zcela neznámého, Václava Vaňuru (Láska). Václava jsme nakonec přivzali do kapely.

Zpočátku kapela pokračovala v původní tvorbě a navazovala na plány, které byly domluveny ještě se Štěpánem. Bohužel se ale také začaly objevovat pochyby nejen z mé strany, jestli přijmutí Václava byl šťastný krok pro další chod kapely, ač jsem ho (paradoxně) přivedl na konkurz já. Časem se odkrývalo jeho stupňující se sebestředné chování, neúcta k dosavadní letité práci našeho týmu a neustálé urážky. To vše mezi námi začalo tvořit bariéry a nepříjemnou atmosféru skrze celý náš tým. Nedokázal jsem to ignorovat a snažil jsem se proti tomu zasáhnout. Bohužel to byl boj s větrnými mlýny. To se také projevilo na poslední řadové desce „Automat na lásku“, do které jsem nezasahoval v takové míře jako na předchozích vydaných albech.

Na konci roku 2014 využívá Štěpán dohody o umožnění návratu a žádá o přijetí zpět do kapely. Já, bubeník Franc a manažer Harri s úplným návratem Štěpána souhlasíme, ale kapela naráží na Václava Vaňuru, který se odmítá vzdát své lehce nabyté slávy. Na jaře r. 2015 se Štěpán vrací do kapely prozatím pouze jako host na akustické turné. Mezitím Václav zmanipuloval bubeníka France, který otáčí svůj názor a přiklání se na stranu Václava Vaňury. Václav získává většinu a tím také rozděluje kapelu na dva tábory. Na moji osobu začal vznikat takový tlak, že jsem v napjatých chvílích reagoval někdy až přehnaně. Ovšem důmyslnou manipulaci Václava Vaňury ostatních členů kapely jsem nedokázal přehlížet a tolerovat.

V létě 2015 jsem dokonce i uvažoval o odstoupení z takto (ne)fungující kapely. Mezitím se kapela připravovala na turné k 10 letům a rozjelo se natáčení výběrového akustického alba „10“, které vznikalo v opravdu už extrémně dusné atmosféře. Na tomto albu se vybralo 11 písniček, ve kterých mám většinový autorský podíl  (53% ze 100% – celá kapela). Během natáčení jsem nejenže nebyl informován o zásadních změnách, které budou v písničkách provedeny, ale dokonce jsem byl ignorován a zbaven nároku se na desce podílet. Václav Vaňura bez předchozí domluvy změnil melodickou linku písně Groupie, píseň oproti originálu přezpíval a mě bylo z jeho úst sděleno, že tak učinil i na dalších písničkách, protože si myslí, že na původních albech jsem zazpíval vše špatně. Po závěrečném mixu jsem vznesl protest, ovšem své námitky jsem řešil pouze s producentem desky, ne s kapelou. Nakousl jsem ale pouze změny týkající se mých zpěvů. Ostatní jsem ponechal a smířil se s tímto faktem. Žádný z mých kroků neměl vliv na opožděné vydání alba, za což jsem byl následně od Václava Vaňury veřejně obviněn. V této době jsem už věděl, že mě mí spoluhráči chtějí z kapely vyhodit. Na svou obranu a pro zachování pozice v kapele jsem 12.11.2015 podal žádost o registraci ochranné známky zakázanÝovoce na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tři týdny na to mi bylo Pištem sděleno, že mě spolu Francem, a v té chvíli podezřele tichým Václavem Vaňurou, chtějí vyhodit. Tím se mé podezření potvrdilo, zachoval jsem chladnou hlavu a na jejich výzvu nereagoval. Domluvili jsme se, že kapela dohraje koncerty do konce roku. Den po našem posledním letošním koncertu 20.12.2015 mi bez jakéhokoliv upozornění byla odebrána správcovství i všechny přístupy na kapelní Facebook, Instagram, Bandzone, web zakazanYovoce.cz,  YouTube i kapelní Gmail. Díky velké náhodě a mé duchapřítomnosti se mi podařilo situaci otočit, většinu z těchto médií získat zpět a zabezpečit je proti zneužití. Zároveň jsem ihned přenesl svůj aparát a společné kapelní věci (tj. merchandise stan, nepoužívaný zkušební zpěvový aparát, ego-rizery, technický kufřík a pár dalších drobností) do kapelní dodávky zaparkované vedle zkušebny, než se situace vyřeší. Následně jsem Pištovi a Francovi (jakožto letitým spoluhráčům, kteří mají zásluhy na úspěchu kapely) nabídl přepsání ochranné známky zakázanÝovoce na stejnojmenné s.r.o., v němž jsou také členy. Ovšem pod podmínkou, že post Václava Vaňury nahradí opět Štěpán Soukup. Moji nabídku, viz níže, oba odmítli a napsali k němu své vyjádření.

Kapela zakázanÝovoce je a vždy byla důležitou součástí mého života. Možná naši mladší fanoušci ani netuší, že u většiny hitů, se kterými kapela vystupuje (hudba i texty), jsme autoři já a Štěpán Soukup. Už jen proto mi přijde naprosto absurdní celá tato situace. Jak je možné, že si někdo, kdo je v kapele necelé dva roky, nárokuje práci někoho jiného a nepřijde mu drzé cizí nápady měnit a prezentovat je na pódiu a desce jako své?  Václavu Vaňurovi šlo celou dobu hlavně o sebezviditelňování se v médiích, prosazování svých zájmů před zájmy kapely a bezduchou popularitu, což bylo celkem zřejmé i z posledních příspěvků na kapelním facebooku a jeho vystupování na veřejnosti. Postupnými kroky prosadil zásadní změnu hudebního stylu, se kterou já ani Štěpán Soukup, jakožto spoluzakladatelé, nesouhlasíme. Kapela ve výsledku a hlavně v posledním roce ztrácela jakýsi nadhled, působila arogantně a to se také odrazilo na stoupající kritice a poklesy návštěvnosti našich fanoušků na koncertech.

Se Štěpánem Soukupem plánuji ve tvorbě kapely zakázanÝovoce pokračovat, vrátit kapele směr a navázat na období z konce roku 2013, kdy vládla v kapele přátelská atmosféra a kapela byla sympatická jak fanouškům, tak celé hudební scéně. Všem děkuji za podporu a trpělivost.

vyjadreni 1

vyjadreni 2

A snad se nevidíme naposled…

Jarda Yaris Sládeček

ŠTĚPÁN

od r. 2005 do r. 2013 kytara, zpěv, grafik, web designer a autor/ spoluzakladatel kapely zakázanÝovoce

Po své roční „rodinné“ pauze jsem získal potřebu se zase nějak hudebně angažovat. Ovoci se na první pohled dařilo, a tak jsem nechtěl dění nijak narušovat a založil novou kapelu Tommy Poser, kde si sám zpívám a píšu songy.

Kromě toho jsem v té době začal vypomáhat v restauraci Slušnej kanál, kde je i základna agentury Aledus která kapelu zastupuje. Zde jsem se od člena crew Slinkyho dozvěděl o situaci v kapele. Situaci mi potvrdil i Yaris a ředitel agentury Harri. Jelikož zakázanÝovoce jako kapela mi nebyla nikdy jedno, byl to přece jen srdcový kus mého života, rozhodl jsem se využít interní dohody, že v rámci roční lhůty mám možnost se do kapely vrátit a danou situaci narušit a pokusit se vrátit ega některých členů zpátky na zem. Po nečekaném obratu názoru France, po tom co mi osobně vyjádřil podporu, byla však slíbená dohoda smetena ze stolu a byla místo toho nabídnuta alespoň možnost jet jarní akustické turné jako host. Nabídku jsem využil. Svůj obrázek o dění v kapele jsem si tak udělal.

Na narozeninách ovoce ve Slušném kanále jsem se dále domluvil se všemi členy kapely na hostování při songu Alkoholka na festivalu Master of Rock, kde i Pišto sám přislíbil, že mi předá elektrickou kytaru, vezme si akustickou a já odzpívám s Hankou Košnovskou tuto píseň. Před konáním festivalu jsem se ozval Pištovi, jestli vše platí a samozřejmě mi byla dohoda po telefonu prakticky popřena. Domluvil jsem se tedy na místě znova a bez kytary. Alespoň. Tam skončil můj veškerý zájem s arogancí Pišta a Lásky dále bojovat a šel jsem si vlastní cestou. I když mi stejně vadilo, jak Láska komolí na koncertech mnou vymyšlené melodie a vyhrávky, a prsí se nad nimi, jako by je sám vymyslel. Dále jak se snaží působit na první pohled jako kamarád, a za zády proti mě manipuluje ostatní. O jeho chování ve vztahu k fanynkám, co od nich vím raději nemluvě.

Teď po půl roce od této události jsem dostal nabídku se do kapely nějakým způsobem vrátit. Byla mi vysvětlena situace ze strany Yarise, a posléze i ze strany Pišta a France. Nabídka pokusit se trochu o nápravu i mého „děcka“ v podobě kapely, do které jsem také investoval mnoho energie, času i peněz za těch 8 let se jen tak neodmítá a chuť na očištění ovoce od věcí, co jsou přes čáru samozřejmě existuje a jednoduše se nedá jen tak bez rozmyšlení odmítnout.

Zvážil jsem tedy všechna pro a proti, o kterých jsem dostupné informace měl a rozhodl se nabídku přijmout.

Od fanoušků svojí nové kapely Tommy Poser jsem měl náhled, jak dnešní ovoce berou a to mě hodně pomohlo při rozhodování. Arogantní vystupování zejména Lásky, ale i Pišta na koncertech i sociálních sítích, odklon stylu kapely k popu, zkomerčnění kapely v očích fans, to vše mě nakonec přesvědčilo. Mince má vždy dvě strany. Já chci bojovat za čistou a funkční kapelu, která bude upřímná jak k sobě, tak ke svým fanouškům. Jako zakládající člen kapely a autor mnoha nápadů v písních, kterými si kapela svojí pozici vydobyla si myslím, že na to mám právo.

Je před námi obrovský kus práce a problémů, ale tuhle loď nenecháme potopit tak snadno.

 

PIŠTO, FRANC a LÁSKA

O tom, že muzikantům lze ukrást nejen písně nebo nástroje z dodávky, se přesvědčila kapela zakázanÝovoce. Skupinu totiž téměř o vše včetně společného technického vybavení okradl její člen – baskytarista Jarda „Yaris“ Sládeček.

V průběhu podzimního turné k deseti letům si bez vědomí kohokoliv z kapely podal žádost o zaregistrování názvu zakázanÝovoce na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. To ale není zdaleka vše. Po posledním prosincovém koncertu v noci z 20. na 21. prosince si pro zbytek kapely připravil vánoční dárek v podobě nabourání se do mailů a profilů svých dosavadních spoluhráčů a přivlastnil si i kapelní profil na Facebooku se 44 000 fanoušky, Instagramu a Gmailu, pod který spadá i YouTube kanál s několika miliony přehrání oficiálních videoklipů. Následující den pak odvezl ze zkušebny všechny společné věci kapely včetně nějakých soukromých v hodnotě cca 50 000Kč.

„Celé je to dost komické, protože správcem fanpage na Facebooku jsem od jejího začátku, tedy cca 6,5 roku já. Stejně tak tomu je u YouTube.“, poznamenává zpěvák Jan „Pišto“ Kinšt. Bubeník František Jeništa dodává: „K pousmání je i prohlášení, které p. Sládeček podepsal na Úřadu pro průmyslové vlastnictví, že je jediným, kdo má právo na značku zakázanÝovoce.

„Našemu teď už bývalému basistovi jsme dali do 31.12.2015 možnost zjednat nápravu a uvést vše do pořádku. Jelikož se tak nestalo, podnikneme právní kroky vedoucí k navrácení všech odcizených věcí včetně podání rozporu o duševní vlastnictví našeho názvu a zvažujeme i podání trestního oznámení za vykradení zkušebny“, uvádí k chystaným krokům svorně celá kapela, která jinak zůstává beze změny včetně celého koncertního realizačního týmu.

„zakázanÝovoce nikdy nebylo kapelou o jednom člověku, proto z pozice většiny pokračujeme dále. Žádost o ochranou známku je zatím pouze podaná, nikoliv schválená, tedy ani název není nutno měnit.”

“Tímto vyzýváme naše fanoušky, aby nás podpořili a dali svému okolí vědět, že komunikační kanály naší skupiny zakázanÝovoce nejsou v současné době pod naším správcovstvím. Pokud chcete být jako dříve informováni z první ruky co děláme a chystáme a které koncerty skutečně odehrajeme my a které náš případný revival, založili jsme pro tento účel fanpage www.facebook.com/ukradenYovoce


HARRI

od r. 2010 manažer kapely zakázanÝovoce

Nikdy jsem nezasahoval do tvorby nebo uměleckého směřování kapely. Nechával jsem vnitroskupinové otázky na řešení jednotlivých členů. Jako manažer jsem se snažil o jediné – aby zakázanÝovoce naplno využilo potenciál a dostalo se tam, kam svojí kvalitou patří – do první ligy. Vykročeno k tomu mělo a věřím, že ještě má. V situaci, která v této chvíli nastala, ale považuji za důležité, zvolit stranu. S nejlepším svědomím tvrdím, že mám nadhled, který mi umožňuje vážit spravedlivě.

Rozhodl jsem se podpořit dva ze zakládajících členů skupiny – jsou to Yaris a Mejdlo. Důvod je prostý – třetí zakládající člen skupiny Pišto podle mne v současném sporu nemá pravdu.

Se zÝo jsem se seznámil, když vyhráli náš TV pořad Živák. Mezi skupinami jako Queens of Everything, Crash Road, Zrní nebo X-left to die a mnoha dalšími se umístili v diváckém hlasování na prvním místě. O něco později mne definitivně přesvědčili svou živelností a nasazením na B pódiu Masters of Rock.

Vždy jsem si byl vědom, že ve skupině se tvůrčím způsobem střetají tři silné individuality: Yaris, Pišto a Mejdlo. Byl jsem svědkem mnoha střetů mezi Yarisem a Pištem a přesto, že je mnohdy oba vedli až na ostří nože, vždy skončily smírem a výsledek jejich spolupráce byl o to pozitivnější, oč byl střet tvrdší. Chemie tu vždy fungovala na sto procent.

Před dvěma lety opustil skupinu Mejdlo. Kytarista, anarchista, občas ochlasta, ale hlavně skladatel. Nakonec Genocida (i Alkoholka) je jednou z jeho pecek. A jistě i díky ní skupina vyhrála Živák (byla to Suicide Girl). Po důvodech odchodu jsme nijak nepátrali. Prostě únava materiálu. Ale ještě než definitivně odešel, dali jsme si všichni slib, že pokud se někdy bude chtít Mejdlo vrátit, má dveře vždy otevřené. A to i kdyby stávající kytarista nechtěl být vyměněn. V takovém případě by se kytarový post zdvojil. A těsně před (akustickým) turné k deseti letům skupiny se Mejdlo ozval. Požádal o možnost návratu. Na (výročním) turné jste ho viděli jako hosta. Na další desce se s ním opět počítalo jako s platným členem skupiny, který bude nejen hrát, ale i skládat. Prostě, že dodržíme slovo a on se vrátí se vším všudy. V té chvíli se část členů skupiny kousla a slib splnit odmítla. Osobně za tím vidím vliv stávajícího kytaristy Lásky.

Tím jsem u postavy, která podle mého názoru manažera stojí za celým současným rozkolem ve skupině. Láska hrál sólovou kytaru zÝo dva roky. Přesto jste Vy, fans, na Mejdla nezapomněli. Na výročních koncertech, to bylo znát, kdykoli se Mejdlo objevil na pódiu. Podle mého názoru začal Láska prostě a jednoduše žárlit.

Ale nechci Vám podsouvat jediné vysvětlení, vždy jde o souběh několika vlivů, když se situace vyhrotí až k tak zásadnímu rozkolu.

Jak jsem napsal, mezi Yarisem coby autorem mnoha nejzásadnějších pecek skupiny jako Vem si mě, Pornostár, Groupie, Zastávka na znamení a Pištem coby frontmanem to vždy jiskřilo. Vždy k dobru věci. Od nástupu Lásky do skupiny ale začal být čím dál tím častěji vrážen mezi hlavní postavy zÝo klín. A půjdu ještě dál, tvrdím, že Láska je kyselina, která rozleptává vztahy. Lidsky působí zcela rozkladně. Protože jak jinak popsat muzikanta, který nastoupí do zajeté skupiny, graduje v ní střety, aby se ji po pár letech pokusil doslova rozervat na kusy. Kde takový člověk bere odvahu k ničení díla, ke kterému byl velkoryse přizván? Za dva roky svého působení nejen ohnul tvorbu skupiny k neakceptovatelné míře popovitosti, ale především působil toxicky v zákulisí jako našeptávač a slavoman, snažící se vytlačit všechny vyjma sebe a zpěváka do pozadí. Velmi symptomaticky je obé obsaženo v písničce Automat na lásku. S osobním vlivem kytaristy Lásky na frontmana se zvyšoval i kytaristův podíl na tvorbě a směřování skupiny. Bohužel musím také říci, že poslední deska je na mně osobně přišla vyměklá a akustické verze starých pecek doslova zprzněné. Vše vyvrcholilo v průběhu výročního turné k deseti letům skupiny, kdy se začal Láska s Pištem tajně domlouvat na odstranění Yarise ze skupiny.

Nedivím se, že Yaris podnikl kroky k udržení se ve skupině, jaké podnikl a schvaluji je.

Prostá aritmetika také napoví, že Yaris a Mejdlo vs. Pišto jsou dva zakládající členové proti jednomu. Kdo má tedy nárok používat značku zakázanÝovoce, je podle mne jasné.

Přesto stále respektuji frontmana skupiny Pišta pro jeho charizma, barvu hlasu i vystupování na koncertech. Také proto bych v závěru chtěl zmínit, že sestavu Pišto, Yaris, Mejdlo, Franc považuji za nejlepší možnou a opravdu bezvýhradně doufám, že se skupině podaří domluvit, zacelit rány, začít opět fungovat jako parta a v tomto osvědčeném složení se opět rozjet za Vámi. A nepřestat jezdit po dalších deset let.

Zpět na články »

Nejnovější komentáře

Pro přidání komenáře se musíte nejprve přihlásit nebo registrovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace