Přejít na menu Přejít na obsah

Klavírista David Ianni: Hudba vašich velkých skladatelů mě provází po celý život

25. 3. 2016

Pearl Rozhovory

Lucemburský klavírista David Ianni je uznávaným hudebníkem, ať už jako interpret, či jako skladatel. Hudbě se věnuje od dětství, v šestnácti letech debutoval na mezinárodní profesionální scéně svým podáním Lisztova Druhého klavírního koncertu. Na přelomu tisíciletí si dal uměleckou pauzu, aby našel svou vlastní hudební a duchovní identitu. Od té doby působí jako koncertní klavírista a skladatel. Rozhovor pro Hudební scénu uveřejňujeme v originálním německém znění (viz níže) a v českém překladu (für Deutsch bitte nach unten rollen).

Titulní foto: Monika Schulz-Fieguth, schulz-fieguth.com

 

Pane Ianni, můžete se prosím českým čtenářům trochu představit?

Jsem klavírista a skladatel. Od dětství skládám hudbu. Po několikaleté kariéře klasického pianisty,  „zázračného dítěte“, v 90. letech, jsem se na dlouhou dobu stáhl, abych mohl najít a dále rozvíjet svůj osobní hudební jazyk. Od roku 2015 vystupuji výhradně jako interpret své vlastní klavírní hudby.

Pocházíte z Lucemburska. Jaká je vlastně lucemburská hudební scéna? (obojí – klasická hudba i „šoubyznys“)

Hudební scéna v Lucembursku je velmi různorodá. Od klasické hudby přes jazz, pop, rock, heavy metal atd. je v naší malé zemi zastoupen takřka každý žánr. Máme spoustu koncertních míst a mimořádně bohatou kulturní nabídku.


Foto: crosseyedpianist.com


Jste věřící člověk, křesťan, a projevuje se to i ve Vaší hudbě. Jaká byla Vaše cesta ke křesťanské víře?

Pro mě byla otázka mého spirituálního ukotvení velmi významná již v období dospívání. Během sedmi let jsem tehdy prostudoval spoustu světonázorů, náboženství a filozofických směrů. Nakonec jsem našel odpovědi, které jsem tak dlouho hledal, v křesťanství. Za svou víru vděčím především také setkáním s úžasnými lidmi, kteří mi byli vzorem a kteří mě povzbudili a inspirovali k tomu, abych prohloubil svůj vztah k Bohu.

Co Vás ještě inspiruje kromě víry?

Moje rodina je pro mě zdrojem štěstí a inspirace. Dává mi oporu, kterou jako zapálený umělec potřebuji. Samozřejmě mě inspiruje hudba jiných umělců, zrovna tak jako četba dobrých knih a krása přírody. Těžké a bolestné životní situace mohou stimulovat tvůrčí činnost, ale zrovna tak mohou pomoci tvořit hudbu v mém srdci i radostné a vděčné chvíle. Inspiraci nacházím všude a odmítám romantické klišé o múze a tom „správném momentu“, protože skládání je mi i zaměstnáním, a nemohu být tedy příliš závislý na pocitech a náladách. Skládání hudby má hodně společného s disciplínou a tréninkem. Když člověk využije každého dne ke cvičení, návštěva inspirace se mu nevyhne.

 

Před pár lety jste představil klavírní cyklus písní (Thanking Blessed Mary, Hope, Rain Of Roses) od známého interpreta z oblasti populární hudby – Michaela Patricka Kellyho (Paddy Kelly). Tyto písně jste sám zaranžoval jako klavírní instrumentální skladby. Proč právě tyto písně? A dovedete si třeba představit, že byste se v budoucnu více věnoval „popmusic“?

Hudbu Paddyho Kellyho velmi oceňuji. Nakonec mi pár setkání s ním v jeho klášterním období dalo impuls k k tomu, abych tři své oblíbené písně od něj zaranžoval pro klavír a učinil z nich nové, klasické skladby. (Irský hudebník Michael Patrick Kelly, známý jako Paddy Kelly, strávil v minulém desetiletí šest let v klášteře, kam ho přivedla vnitřní prázdnota, zklamání z povrchního světa šoubyznysu, ale především hledání víry. V roce 2010 se vrátil do světského života a o rok později i ke svému původnímu povolání hudebníka – pozn. red.)

Jakou hudbu upřednostňujete v soukromí?

Poslouchám mnoho různorodé hudby. Největší uspokojení nacházím vždy zas a znovu u největších mistrů klasické hudby, ale i filmová hudba je mi velmi blízká. Jinak poslouchám občas pop, rock, elektronickou hudbu, jazz...

Co Vás ještě baví kromě hudby?

Jsem nadšeným sportovcem. Už spoustu let chodím několikrát týdně běhat a necelý rok dělám silový trénink s vahou vlastního těla, abych udržoval tělo zdravé a v kondici, a abych měl určitou protiváhu k duševní práci. Také strašně rád čtu – především odborné knihy, abych se naučil něco nového a mohl to použít ve svém životě. Dále je pro mě samozřejmě velmi důležitý čas strávený s rodinou, o volných nedělích miluju trávit společně čas s manželkou a našimi třemi dětmi.


Foto: davidianni.com

Kde budete vystupovat v blízkosti České republiky? Přijel byste případně koncertovat i k nám?

Bohužel není momentálně žádný koncert v blízkosti České republiky v dohledu, ale přijel bych samozřejmě moc rád, abych zde představil svou hudbu a poznal místní lidi. Česko má bohaté kulturní dědictví a hudba vašich velkých skladatelů – především Dvořáka – mě provází celý život.
 
Co momentálně připravujete, jaké máte profesní plány do budoucnosti?

Pracuju na nových klavírních skladbách, které budou jednodušší a „popovější“. Existují také nějaké nevydané nahrávky a zajímavé projekty, o kterých momentálně ovšem ještě nemohu nic prozradit. Jen to, že se na ně moc těším...

http://davidianni.com/

*****************************************************************************************************************************************

David Ianni, Pianist: Die Musik eurer großen Komponisten begleitet mich mein ganzes Leben lang

Der luxemburgische Pianist David Ianni ist ein anerkannter Musiker, sowohl als Interpret als auch Komponist. Er widmet sich der Musik seit seiner Kindheit, mit 16 debütierte er auf der internationalen profesionellen Szene mit Franz Liszts Zweitem Klavierkonzert. Um die Jahrtausendwende hat er sich zurückgezogen, um seine eigene musikalische und spirituelle Identität zu finden. Seitdem wirkt er als Pianist und Komponist. Das Interview für das tschechische Musikmagazin hudebni-scena.cz (Die Musikszene) wird auf Deutsch und auf Tschechisch veröffentlicht (für Tschechisch bitte nach oben rollen).

Titelfoto: Monika Schulz-Fieguth, schulz-fieguth.com

Herr Ianni, könnten Sie sich bitte den tschechischen Lesern ein bisschen vorstellen?

Ich bin Pianist und Komponist. Seit meiner Kindheit komponiere ich Musik. Nach einer „Wunderkind“-Karriere von mehreren Jahren in den neunziger Jahren als klassischer Pianist zog ich mich für lange Zeit zurück, um meine persönliche Musiksprache zu finden und weiterzuentwickeln. Seit 2015 trete ich ausschließlich als Interpret meiner eigenen Klaviermusik auf.

Sie kommen aus Luxemburg. Wie ist eigentlich die Musikszene in Luxemburg? (beides – klassische Musik und „Showbyznys“)

Die Musikszene Luxemburgs ist sehr vielfältig. Von klassischer Musik über Jazz, Pop, Rock, Heavy Metal u.v.m. ist so ziemlich jedes Genre in unserem kleinen Land vertreten. Es gibt zahlreiche Konzerthäuser und ein äußerst reiches kulturelles Angebot.

Foto: crosseyedpianist.com

Sie sind ein gläubiger Mensch, ein Christ, und es zeigt sich auch in Ihrer Musik. Wie war Ihrer Weg zu dem christlichen Glauben?

Für mich war die Frage nach meiner spirituellen Basis bereits als Jugendlicher von größter Bedeutung. Ich habe damals über eine Zeitspanne von sieben Jahren viele Weltanschauungen, Religionen und Philosophien studiert. Am Ende fand ich im Christentum die Antworten, nach denen ich so lange gesucht hatte. Ich verdanke meinen Glauben vor allem auch der Begegnung mit wunderbaren Menschen, die mich durch ihr Vorbild ermutigt und inspiriert haben, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen.

Wodurch werden Sie noch inspiriert, außer dem Glauben?

Meine Familie ist eine Quelle der Glücks und der Inspiration. Sie gibt mir den Halt, den ich als leidenschaftlicher Künstler brauche. Natürlich inspiriert mich die Musik anderer Künstler genau so wie die Lektüre guter Bücher und die Schönheit in der Natur. Schwierige und schmerzhafte Lebenssituationen können die Schaffenskraft ankurbeln, aber genau so können auch Momente der Freude und Dankbarkeit Musik in meinem Herzen hervorbringen. Ich finde überall Inspiration und lehne das romantische Klischee der Muse und des „richtigen Moments“ ab, da das Komponieren eben auch ein Beruf ist, und ich darf mich nicht zu sehr von Gefühlsstimmungen abhängig machen. Die Komposition von Musik hat viel mit Disziplin und Übung zu tun. Wenn man sich jeden Tag zur Verfügung stellt, indem man übt, bleibt der Besuch der Inspiration nicht aus.

Sie haben vor ein paar Jahren das Klavier-Zyklus von Liedern (Thanking Blessed Mary, Hope, Rain Of Roses) von dem bekannten Popmusiker Michael Patrick Kelly (Paddy Kelly) vorgestellt. Diese Lieder haben Sie selbst als Instrumentalstücke für Piano arrangiert. Warum gerade diese Lieder, und können Sie sich vielleicht vorstellen, sich in der Zukunft mehr der „Pop-Musik“ zu widmen?

Ich schätze die Musik Paddy Kellys sehr. Letztendlich haben ein paar Begegnungen mit ihm während seiner Zeit im Kloster den Anstoß gegeben, meine drei Lieblings-Songs von ihm für Klavier zu arrangieren und daraus neue, klassische Stücke zu machen. (Der irische Musiker Michael Patrick Kelly, bekannt als Paddy Kelly, hat in den Jahren 2004-2010 sechs Jahre im Kloster verbracht. Dort hat ihn die innere Leere und Enttäuschung von der oberflächlichen Showbusinnes-Welt gebracht, aber vor allem die Suche nach Gott. Im Jahre 2010 hat er ins weltliche Leben zurückkegehrt und ein Jahr später auch zu seinem ursprünglichen Beruf des Musikers – Anm. d. Red.)

Welche Musik bevorzugen Sie privat?

Ich höre eine große Bandbreite an Musik. Die größte Genugtuung finde ich immer wieder bei den großen Meistern der klassischen Musik, aber auch Filmmusik liegt mir sehr am Herzen. Ansonsten höre ich an und zu Pop, Rock, Electronica, Jazz…

Was machen Sie noch gerne, außer die Musik?

Ich bin ein begeisterter Sportler. Seit vielen Jahren gehe ich mehrmals wöchentlich laufen und mache seit einem knappen Jahr Bodyweight-Krafttraining, um meinen Körper gesund und fit zu halten und einen Ausgleich zur intellektuellen Beschäftigung zu haben. Ich lese außerordentlich gern – hauptsächlich Sachbücher, um Neues zu lernen und auf mein Leben anzuwenden. Dann ist mir die Zeit mit meiner Familie natürlich sehr wichtig, und ich liebe es, an freien Sonntagen mit meiner Frau und unseren drei Kindern zusammenzusein.

Foto: davidianni.com

Wo treten Sie in der Nähe von der Tschechischen Republik auf? Würden Sie vielleicht auch zu uns kommen, um hier ein Konzert/Rezital zu geben?

Leider ist im Moment kein Konzert in eurer Nähe vorgesehen, aber ich würde natürlich sehr gerne in die Tschechische Republik zu kommen, um meine Musik dort vorzustellen und die Menschen dort kennenzulernen. Tschechien hat ja ein reiches kulturelles Erbe, und die Musik eurer großen Komponisten – vor allem Dvorak – begleitet mich mein ganzes Leben lang.

Was bereiten Sie musikalisch gerade vor bzw. welche berufliche Pläne für die Zukunft haben Sie?

Ich arbeite an neuen Klavierstücken, die einfacher und „poppiger“ sind. Es gibt einige unveröffentlichte Aufnahmen und spannende Projekte, über die ich im Moment allerdings noch nichts verraten kann. Nur, dass ich mich riesig darauf freue…

http://davidianni.com/

Zpět na články »

Nejnovější komentáře

Pro přidání komenáře se musíte nejprve přihlásit nebo registrovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace